Bij het uitvoeren van een individueel werkplekonderzoek gaat het meestal om een medewerker met rug/nekklachten of RSI/CANS. Wij voeren (op indicatie van de bedrijfsarts) een individueel werkplekonderzoek uit. We combineren daarbij onze kennis van klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat met onze kennis over de ergonomische richtlijnen van beeldschermwerk. Vervolgens kunnen we de medewerkers inzicht geven in de oorzaak van de klachten waarna gezocht wordt naar praktische oplossingen.

Natuurlijk voeren we ook werkplekonderzoeken uit in werksituaties waar veel getild wordt of waar veel gehurkt, gereikt en gedraaid wordt op de werkvloer. Denk hierbij aan werknemers in de zorg, schoonmaak, keuken, groenbouw, etc. Na onderzoek uitgevoerd te hebben kan er een plan van aanpak opgesteld worden waarbij de knelpunten stapsgewijs kunnen worden opgelost.