Struikelt u wel eens? Heeft u last van valangst? Last van stijve gewrichten? En wilt u lang veilig thuis blijven wonen?
Kom dan voor een valpreventieprogramma bij Fysiotherapie Nusmeier.

Vallen vormt een belangrijk en toenemend probleem onder onze ouderen. Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen.
Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen van een val zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.

Gerichte valpreventie is essentieel om deze problematiek een halt toe te roepen en is bovendien ook zeer goed mogelijk. Er is veel wetenschappelijk bewijs hoe het valrisico bij ouderen verminderd kan worden en er zijn meerdere (kosten)effectieve interventies beschikbaar.

Effectieve interventies

  • Beweegprogramma’s gericht op mobiliteit, spierkracht en balans
  • Aanpassingen in huis/woonomgeving
  • Medicatiebewaking
  • Verbeteren visus
  • Vitamine D suppletie.

 

Behandelmogelijkheden

Wij bieden bij Fysiotherapie Nusmeier verschillende vormen van valpreventie aan.
Na een intake en onderzoek wordt bekeken welke vorm van valpreventie het meest geschikt is. Vervolgens kan gestart worden met het oefenprogramma (individueel, in groepsverband of thuis) bij de patiënt. Indien nodig wordt er een ergotherapeut bij ingeschakeld. Dit voornamelijk om de thuissituatie te beoordelen en of er mogelijk hulpmiddelen moeten worden ingezet.

Programma’s die wij aanbieden zijn:

  • Vallen Verleden Tijd: Training mbv. Een hindernisbaan, spelvormen en leren van valtechnieken
  • Otago: Oefenprogramma ter verbetering van spierkracht en balans
  • Zicht op evenwicht: gericht op verminderen van valangst

Voor vragen over vergoeding neem contact met ons op 0541-515563 of info@fysiotherapienusmeier.nl