Fysergo is een landelijk fysiek re-integratiebedrijf bestaande uit een personele organisatie van circa 60 medewerkers (Fysergo) en een netwerkorganisatie van meer dan 160 centra voor arbeidsfysiotherapie en re-integratie (Fysarbo).

De Fysergo organisatie is opgericht in 1994 (gelijktijdig met de implementatie van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim (WTZ)), om bedrijven en arbodiensten te ondersteunen bij een snelle en effectieve reïntegratie van werknemers met lichamelijke klachten. Het doel is om het functioneren in het eigen werk of werkhervatting te bevorderen.

Vroegtijdige analyse

Fysergo helpt door een vroegtijdige analyse van lichamelijke klachten van werknemers in relatie tot hun functie en hun werk. Fysergo maakt samen met de verwijzer op tijd en op maat een begeleidingstraject voor herstel en voert dit uit. Uitgangspunt hierbij: “doen wat nodig is, niet meer en niet minder”. Dat is voor ons vanzelfsprekend.

Daarnaast helpt Fysergo bedrijven door preventie programma’s (lage rugklachten, RSI, etc) en ergonomie advisering (werkplekontwerp).

Kwaliteit

Fysergo werkt aan kwaliteit door producten te onderbouwen met “best evidence based” protocollen en richtlijnen en handelt volgens een ISO 9001 management en informatiesysteem. Fysergo heeft daarnaast een geaccrediteerde bedrijfsspecifieke Kopopleiding voor haar medewerkers en aangesloten Fysarbo centra. Fysergo werkt samen met wetenschappelijke instituten (Erasmus Universiteit) en verzekeraars om haar producten te toetsen.

Preventie

Daarnaast wil Fysergo met u samenwerken aan het voorkomen van lichamelijke klachten van werknemers door preventie trainingen en ergonomie activiteiten. Sinds januari 2004 zijn wij als fysiotherapie praktijk in het kader van de IZA bedrijfzorg werkzaam als een van de hulpverleners binnen het IZA zorgpakket.

O.a. de gemeente Oldenzaal heeft besloten tot deelname aan deze dienstverlening. IZA zorgverzekering voor ambtenaren heeft op verzoek van werkgevers en bonden een verzekerings pakket ontwikkeld gericht op verzuimreductie c.q. preventie. Het betreft een dienstenpakket op het grensvlak van ARBO- zorg en ziektekosten. Wij zijn als Fysergo-praktijk rechtstreeks verbonden met de bedrijfsfysiotherapeutische zorg voor deze bedrijven.

Meer informatie: www.fysergo.nl