NVMT

De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de manueel therapeut. Daardoor wordt u bij Fysiotherapie Nusmeier altijd begeleid en behandeld door iemand die ter zake kundig is.

Schoudernetwerk Twente

Het Schouder Netwerk Twente is een groep fysiotherapeuten die het handelen bij patiënten met schouderaandoeningen wil optimaliseren. Door jaarlijkse mailrondes, workshops, publicaties, ontwerpen van protocollen en participatie aan onderzoek wordt getracht de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen te verbeteren.

Binnen onze praktijk zijn René Droste en Ruud Wilens deelnemers van dit netwerk.

Meer informatie over de schoudernetwerken in Nederland kunt u vinden op www.schoudernetwerk.nl.

Netwerk Psychosomatiek Twente

In 2013 is het Netwerk psychosomatiek Twente opgericht. Binnen dit netwerk zijn psychosomatische oefen- en fysiotherapeuten aangesloten die gespecialiseerd zijn in het behandelingen van zowel lichamelijke als geestelijke klachten (psychosomatische fysiotherapie).

Het Netwerk Psychosomatiek is voortgekomen uit een initiatief van Roset in samenwerking met Marten Klaver, neuroloog, met Enny Versteeg en Ans Bosch, beiden psychosomatisch therapeuten. Zij hebben een samenwerking tot stand gebracht tussen de psychosomatische fysiotherapeuten en de psychosomatische oefentherapeuten in Twente.

Door met elkaar een netwerk te vormen, versterken en ondersteunen we elkaar. We streven er naar een brug te vormen tussen de somatische en de geestelijke gezondheidszorg.

Binnen onze praktijk is Margreet Elfrink deelnemer van dit netwerk.

Meer informatie over het Netwerk Psychosomatiek Twente kunt u vinden op www.netwerkpsychosomatiektwente.nl.