Het werken met computers brengt nog altijd de kans met zich mee op het ontstaan van RSI, tegenwoordig CANS. Om deze klachten te voorkomen kunnen we voorlichting geven over de richtlijnen en risico’s van beeldschermwerk. Door de werknemers vooraf voorlichting te geven kunnen ze vervolgens zelf hun werkplek verbeteren. Door vervolgens een kort werkplekonderzoek uit te voeren kunnen de werkplekken op de juiste manier ingesteld worden.