Er zijn eindeloze situaties waarbij getild moet worden; in de zorg, metaal industrie, tuinbouw, schoonmaak, etc, etc. Zoals er niet één juiste houding bestaat die voor iedereen goed is is er niet één juiste wijze van tillen. De illusie dat door een juiste manier van tillen rugklachten voorkomen worden is een illusie. Wel zijn er een aantal aandachtspunten die belangrijk zijn als u tilt waardoor de kans op rugklachten afneemt.

Rugklachten ontstaan natuurlijk niet alleen door tillen, maar door tal van andere risicofactoren op de werkvloer; werken in ongunstige houdingen, duwen en trekken van rollend materiaal, werken aan de lopende band, etc.

Wat de meest optimale houding is voor werknemers op een specifieke werkplek is voor alle werknemers verschillend. Dus om werknemers een optimale werkhouding aan te leren voor hun specifieke werkplek is het van belang dat in de voorbereidingsfase er meegekeken wordt op de werkplek zelf. Tevens inventariseren wij uw doelstellingen en wensen in de voorbereidingsfase (alleen theoretische kennis overdracht of ook het oefenen van praktijksituaties). In overleg maken we foto’s van werksituaties die tijdens de scholing gebruikt worden. Zo vindt er een zo helder en duidelijk mogelijke informatie overdracht plaats.

De duur van de scholing is in overleg. De grote van de groep is afhankelijk van de opbouw van de scholing. Als de wens is om praktijksituaties te oefenen,dan is het maximaal aantal deelnemers 13-15. Het liefst komen we op de locatie zelf zodat we werksituaties op de plek zelf kunnen oefenen. Indien mogelijk evalueren wij tussentijds en/of aan het einde van de cursus graag even met u, zodat duidelijk is of aan uw wensen is voldaan.

Meer informatie: info@fysiotherapienusmeier.nl