Wat is geriatrie?

Naarmate uw leeftijd stijgt kunnen lichamelijke, geestelijke en sociale problemen toenemen. Weet dat u niet de enige bent. Op oudere leeftijd kunt u door uw kwetsbaarheid en belastbaarheid klachten ondervinden in de vorm van:

  • mobiliteitsproblemen en vallen
  • continentieproblemen
  • polyfarmacie, ofwel het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd
  • somberheid, eenzaamheid en levensfaseproblematiek
  • onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren
  • geheugenproblematiek
  • delier, ofwel acute verwardheid.
  • één van bovenstaande in combinatie met zorgproblemen

Geriatrie fysiotherapie is erop gericht deze klachten te verminderen of verhelpen. De nadruk ligt op herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de patiënt. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

De volgende medewerkers kunnen een behandeling verzorgen.

De behandeling

Onze geriatrie fysiotherapeut geeft vooral oefentherapie die gericht is op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Ook informeert zij gezinsleden en eventuele mantelzorgers over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Behandeling vindt plaats in onze praktijk of desgewenst bij u thuis. Ons uitgangspunt is dat we ons inleven in uw specifieke situatie en klachten en u helpen om hier in de dagelijkse praktijk mee om te gaan.

De begeleiding

Onze fysiotherapeuten hebben veel ervaring in het behandelen van ouder wordende patiënten met zowel lichamelijke, geestelijke als sociale klachten. Onze fysiotherapeut Nathalie Oskam – Kreuger is geriatrie fysiotherapeut. Herkent u bovenstaande klachten? Maak dan snel een afspraak.