Als u bij één van onze fysiotherapeuten in behandeling gaat, dan vragen wij u om onze huisregels in acht te nemen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt kunnen we alle zaken binnen onze praktijk zo goed mogelijk laten verlopen.

Dit zijn onze huisregels:

 • Bij een eerste afspraak dient u zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs
 • Indien een afspraak niet door kan gaan, dient u dit minimaal 24 uur voor de geplande behandeling aan ons door te geven via: 0541-515563.
 • Indien u een afspraak binnen 24 uur van tevoren afmeldt, dan zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen (m.u.v. ziekte en onvoorziene omstandigheden).
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan
 • Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Indien u niet tevreden bent of een klacht wilt indienen, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of één van de maatschapleden.
 • Als u een officiële klacht indient via uw fysiotherapeut of één van de maatschapleden dan zal deze klacht behandeld worden conform de richtlijnen van het KNGF.
 • Onze praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. Bij diefstal of vermissing zijn wij derhalve niet aansprakelijk.
 • Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.
 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Vanaf 25 mei 2018 treedt de algemene verordening gegevens bescherming (AVG) in werking. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.