Als u voor het eerst bij Fysiotherapie Nusmeier komt, plannen we een intake van 30 minuten. Wilt u tijdens het intakegesprek uw identiteitsbewijs meenemen?

Tijdens deze intake:

  • Vragen wij u om uw persoonsgegevens
  • Bekijken wij uw eventuele verwijsbrief
  • Maken wij een dossier voor u aan
  • Koppelen wij uw dossier aan uw zorgverzekeraar
  • Vragen wij u om uw klachten te omschrijven
  • Vragen wij u om de ernst van de pijn te omschrijven op een schaal van 1 tot 10
  • Vragen wij u of uw medicijnen gebruikt en zo ja, welke
  • Doen wij een kort praktisch onderzoek n.a.v. uw klacht
  • Geven we u de eerste adviezen t.a.v. uw klacht en waar mogelijk beginnen we vast met een behandeling.

Het invullen van een vragenlijst is onderdeel van dit intakegesprek. Afhankelijk van uw klacht zullen wij u 1 à 2 keer per week behandelen. U heeft hiervoor geen verwijzing van uw huisarts nodig.