Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten inclusief aan/uitkleding en wisselen van patiënt.